Kom bij ons werken!

KOM BIJ ONS TEAM

Wie zijn wij?
ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. Wij leggen uit wat de spelregels van de politiek zijn en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen. Bij ProDemos werken veel gedreven mensen aan die missie. We vragen dan ook voor bijna alle functies dat je hart hebt voor democratie en rechtsstaat, want dat verbindt ons als collega's. Verder werken we aan een diverse en inclusieve organisatie. Divers samengestelde teams presteren beter en maken het werk leuker. 

Ook vinden we dat de democratie en de rechtsstaat voor iedereen toegankelijk moeten zijn. We proberen zoveel mogelijk verschillende mensen te bereiken met onze programma’s. Daarbij zijn interactiviteit, gelijkwaardigheid en onpartijdigheid onze uitgangspunten. 

Word jij onze collega?